LENOVO

LENOVO

25,250,000 تومان
          Laptop Lenovo V15-BA-i5-8GB-512GB-MX350 2GB-15.6 پردازنده: Core i5-1135G7 ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce MX350 2GB دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full...
26,400,000 تومان
 Laptop Lenovo V15-BB-i5-16GB-512GB-MX350 2GB-15.6 پردازنده: Core i5-1135G7 ظرفیت حافظه رم: 16GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce MX350 2GB دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD...
24,300,000 تومان
 Laptop Lenovo V15-BC-i5-8GB-256GB-MX350 2GB-15.6 پردازنده: Core i5-1135G7 ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 256GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce MX350 2GB دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD...
15,090,000 تومان
 Laptop Lenovo V15-CA-Ci3-4GB-256GB SSD-INTEL UHD-15.6 پردازنده: Core i3-1215U ظرفیت حافظه رم: 4GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:256GB SSD مدل پردازنده گرافیکی: INTEL UHD دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش:...
15,790,000 تومان
 Laptop Lenovo V15-CB-Ci3-8GB-256GB SSD-INTEL UHD-15.6 پردازنده: Core i3-1215U ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:256GB SSD مدل پردازنده گرافیکی: INTEL UHD  دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه...
16,490,000 تومان
 Laptop Lenovo V15-CC-Ci3-8GB-512GB SSD-INTEL UHD-15.6 پردازنده: Core i3-1215U ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:512GB SSD مدل پردازنده گرافیکی: INTEL UHD دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش:...
16,990,000 تومان
 Laptop Lenovo V15-CD-Ci3-12GB-512GB SSD-INTEL UHD-15.6 پردازنده: Core i3-1215U ظرفیت حافظه رم: 12GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:512GB SSD مدل پردازنده گرافیکی: INTEL UHD  دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه...
22,600,000 تومان
 Laptop Lenovo V15-CE-Ci3-12GB-1TB+256GB SSD-MX350 2GB-15.6 پردازنده: Core i3-1115G4 ظرفیت حافظه رم: 12GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:1TB HDD+256GB SSD مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce MX350 2GB دقت صفحه نمایش:...
28,640,000 تومان
Ideapad 3-AA-i7-8GB-1TB-2GB MX450-15.6 FHD پردازنده: Core i7-1165G7 ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 1TB HDD مدل پردازنده گرافیکی:   GeForce MX450  دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش: 15.6...
30,400,000 تومان
Ideapad 3-AB-i7-12GB-1TB+256SSD-2GB MX450-15.6 FHD پردازنده: Core i7-1165G7 ظرفیت حافظه رم: 12GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:  1TB HDD+256GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی:  GeForce MX450 دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD...
27,400,000 تومان
Ideapad 3-AC-i7-8GB-512GB-Intel Iris Xe-15.6 FHD پردازنده: Core i7-1255U ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:  512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی:  Intel Iris® Xe دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه...
30,300,000 تومان
Ideapad 3-AD-i7-16GB-1TB SSD-Intel Iris Xe-15.6 FHD پردازنده: Core i7-1255U ظرفیت حافظه رم: 16GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:  1TB NVMe مدل پردازنده گرافیکی:  Intel Iris® Xe دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه...
21,830,000 تومان
Ideapad 3-BA-i5-8GB-256GB-intel Iris® Xe-15.6 پردازنده: Core i5-1235U ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 256GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: Intel Iris® Xe دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش:...
22,510,000 تومان
Ideapad 3-BB-i5-8GB-512GB-intel Iris® Xe-15.6 پردازنده: Core i5-1235U ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: Intel Iris® Xe دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش:...
24,260,000 تومان
Ideapad 3-BC-i5-16GB-512GB-intel Iris® Xe-15.6 پردازنده: Core i5-1235U ظرفیت حافظه رم: 16GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: Intel Iris® Xe دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش:...
25,000,000 تومان
Ideapad 3-BD-Ci5-8GB-1TB-2GB-MX350-15.6 FHD پردازنده: Core i5-1155G7 ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:1TB HDD مدل پردازنده گرافیکی: GeForce MX350 دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ
26,100,000 تومان
Ideapad 3-BE-Ci5-8GB-1TB+256GB SSD-2GB-MX350-15.6 FHD پردازنده: Core i5-1155G7 ظرفیت حافظه رم:  8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخل:  1TB HDD+256GB NVMe  مدل پردازنده گرافیکی: GeForce MX350 دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD...
27,059,000 تومان
Ideapad 3-BF-Ci5-16GB-1TB+256GB SSD-2GB-MX350-15.6 FHD پردازنده: Core i5-1155G7 ظرفیت حافظه رم:  16GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:  1TB HDD+256GB NVMe  مدل پردازنده گرافیکی: GeForce MX350 دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full...
25,240,000 تومان
Ideapad 3-BG-Ci5-8GB-512GB SSD-2GB-MX350-15.6 FHD پردازنده: Core i5-1155G7 ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی:512GB SSD مدل پردازنده گرافیکی: GeForce MX350 دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش:...
14,590,000 تومان
Ideapad 3-CA-i3-4GB-256GB-intel FHD-15.6 پردازنده: Core i3-1215U ظرفیت حافظه رم: 4GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 256GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: Intel UHD دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ
15,290,000 تومان
Ideapad 3-CB-i3-8GB-256GB-intel FHD-15.6 پردازنده: Core i3-1215U ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 256GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: Intel UHD دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ
15,990,000 تومان
Ideapad 3-CC-i3-8GB-512GB-intel FHD-15.6 پردازنده: Core i3-1215U ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: Intel UHD دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ
16,490,000 تومان
Ideapad 3-CD-Ci3-12GB-512GB-intel FHD-15.6 پردازنده: Core i3-1215U ظرفیت حافظه رم: 12GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: Intel UHD دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ
16,740,000 تومان
Ideapad 3-CE-i3-8GB-1TB+128GB SSD-intel FHD-15.6 پردازنده: Core i3-1115G4 ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 1TB HDD+128GB SSD مدل پردازنده گرافیکی: Intel UHD دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه...
17,400,000 تومان
Ideapad 3-CF-i3-12GB-1TB+128GB SSD-intel FHD-15.6 پردازنده: Core i3-1115G4 ظرفیت حافظه رم: 12GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 1TB HDD+128GB SSD مدل پردازنده گرافیکی: Intel UHD دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه...
27,000,000 تومان
Ideapad 5-BA-i5-8GB-512GB-MX450 2GB-15.6 پردازنده: Core i5-1135G7 ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce MX450 2GB دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full HD اندازه صفحه...
34,300,000 تومان
Lenovo Ideapad Gaming 3-BA-i5-8GB-512GB-GTX 1650 4GB-15.6 پردازنده: Core i5-11320H ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB دقت صفحه نمایش: 1080×1920...
35,300,000 تومان
Lenovo Ideapad Gaming 3-BB-i5-16GB-512GB-GTX 1650 4GB-15.6 پردازنده: Core i5-11320H ظرفیت حافظه رم: 16GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB دقت صفحه نمایش: 1080×1920...
36,500,000 تومان
Lenovo Ideapad Gaming 3-BC-i5-16GB-1TB-GTX 1650 4GB-15.6 پردازنده: Core i5-11320H ظرفیت حافظه رم: 16GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 1TB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB دقت صفحه نمایش: 1080×1920 Full...
37,100,000 تومان
Lenovo Ideapad Gaming 3-BD-i5-16GB-1TB+256SSD-GTX 1650 4GB-15.6 پردازنده: Core i5-11320H ظرفیت حافظه رم: 16GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 1TB HDD+256GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB دقت صفحه...
40,270,000 تومان
Lenovo Ideapad Gaming 3-NA-i7-8GB-512GB SSD-GTX 1650 4GB-15.6 پردازنده: Core i7-11370H ظرفیت حافظه رم: 8GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GB NVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB دقت صفحه نمایش:...
40,100,000 تومان
Lenovo Ideapad Gaming 3-NB-i7-16GB-512GB SSD-GTX 1650 4GB-15.6 پردازنده: Core i7-11370H ظرفیت حافظه رم: 16GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 512GBNVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB دقت صفحه نمایش:...
42,340,000 تومان
Lenovo Ideapad Gaming 3-NC-i716GB-1TBSSD-GTX 1650 4GB-15.6 پردازنده: Core i7-11370H ظرفیت حافظه رم: 16GB DDR4 ظرفیت حافظه داخلی: 1TBNVMe مدل پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB دقت صفحه نمایش: 1080×1920...

تنظیمات

فهرست

اشتراک گذاری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود | عضویت

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود | عضویت